Naše farnost má svůj farní sbor, ale také filiální sbory kolem Vyškova. Pojďte tedy dál.

VYŠKOV:


Bohoslužby se konají ve sboru Dr. Karla Farského, který stojí na hlavním náměstí ve Vyškově. Bílá stavba v dolním konci Masarykova náměstí s kalichem a křížem ve štítu. Původně se jedná o  synagogu pro Vyškovské židy, která svému účelu sloužila do roku 1929. Po té byla do roku 1955 majetkem městského muzea. Dne 7. července 1957 byla budova sboru slavnostně posvěcena Božím slovem a slouží svému účelu do dnes. Naše církev byla ve Vyškově založena v roce 1922. Bohoslužby a obřady se konaly v měšťanské škole. V roce 1946 byla zakoupena velká farní budova na ulici Hrnčířské. Zde bylo sídlo farního úřadu, byt faráře i bohoslužebná síň. V roce 1955 až 1957 se konala přestavba bývalé synagogy na vyškovském náměstí.
Za výrazné pomoci nejen církve, ale i péčí města Vyškova je průběžně opravována. Čistý prostor a jednoduchá výzdoba jsou místem k modlitbě a ztišení jako stvořená. Pro výbornou akustiku je sbor využíván k řadě koncertů. Vnitřní prostor zdobí 21. moderních obrazů / zásadním momenty z Ježíšova života/ od malíře Mgr. Libora Bartoše. Stůl Páně a kazatelna z 50. tých let pocházejí z dílny našich farníků, továrny bratří Hudců z Račic. Kostelní lavice byly dovezeny ze zrušeného německého kostela v pohraničí v roce 1956. Zvláštní směsice židovské prostory, husitského společenství, německých lavic a moderních obrazů dává soulad ke ztišení nad Božím slovem. V zimě je kostel vytápěn přímotopy v lavicích. Kostel však není jen historie a budova, ale společenství lidí, kteří zde žijí. Pronesli jsme, po téměř 90. leté novodobé historii svého společenství všechny radosti i strasti v síle svého Pána. S nadějí vyhlížíme nové impulzi a obnovu. Těšíme se na každého, kdo k nám najde cestu.
Pravidelné bohoslužby se zde konají:
Každou  1., 3. a 5. neděli v měsíci ve 14:15 hodin.
Sváteční bohoslužby:
Štědrý den 24.12., Nový rok 1.1., Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční neděle, Svatý Duch, M.J.Hus, Dušičky vždy ve 14:15 hodin.
Dětské pobožnosti podle ohlášení jsou každé úterý ve 16.00 hodin.
Májové bohoslužby jsou každou květnovou středu v 17:00 hodin.
Setkávání na biblických hodinách pro dospělé, společenství pro mládež, mateřské centrum  a náboženství pro děti se dozvíte v oznámeních při bohoslužbách či dotazem u bratra faráře.
Správce sboru: Jana Měřínská, Puškynova 31, Vyškov

FARNÍ BUDOVA:
Ve Vyškově, na ulici Havlíčkova č. 17, v secesní budově z roku 1890 se také nachází budova farního úřadu. Protože farnost nemá zde bydlícího vlastního faráře, ale administrátora z Blanska je budova fary pronajatá.
Duchovního správce najdete tedy ve sboru před a po bohoslužbách.

ROUSÍNOV:


Setkáváme se v bývalé židovské části města, část zvaná „Na trávníkách“. Náš kostel-sbor byl původně židovskou synagogou. Jako templ sloužil nejméně 350 let. Jeho historie kopíruje se vším život rousínovských židů. Naše církev byla v Rousínově a okolí založena v roce 1922. Bohoslužby a obřady se konaly ve školní budově. Válkou zničenou budovu koupila naše náboženská obec církve československé husitské v roce 1947. Proběhla náročná adaptace a přestavba. Dne 10. července 1949 byla budova sboru Cyrila a Metoděje slavnostně posvěcena Božím slovem tehdejším olomouckým biskupem Dr. B. Cigánkem a slouží svému účelu do dnes.  Za výrazné pomoci farnosti, ale i péčí města Rousínova, fondů, grantů je sborod roku 2002 celkově opravován. Kostel má novou vazbu, krytinu, sanační zajištění, částečně fasádu a čeká jej celkové dokončení. Čtyři staletí stará synagoga se tak i dále snaží být důstojným místem setkávání. Lavice a stůl Páně jsou dílem místních farníků, rousínovských nábytkářů. Realistický reliéf za stolem Páně je dílem z roku 1950 a je zachován v původním stavu. Velký obraz poslední večeře Páně je darem místní rodiny Kalábových své církvi z roku 1929. V zimě je sbor vytápěn přímotopy v lavicích. Těšíme se na každého, kdo k nám zavítá.
Pravidelné bohoslužby se zde konají:
Každou  1., 3. a 5. neděli v měsíci ve 13:00 hodin.
Sváteční bohoslužby:
Štědrý den 24.12., Nový rok 1.1., Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční neděle, Svatý Duch, M.J.Hus, Dušičky vždy ve 13:00 hodin.
Setkávání na biblických hodinách pro dospělé, společenství pro mládež, mateřské centrum  a náboženství pro děti se dozvíte v oznámeních při bohoslužbách či dotazem u místní sestry kazatelky.
Správce sboru:
Vlasta Šmehlíková, Sušilovo nám, Rousínov

JEŽKOVICE:


Malebná obec 10 km od Vyškova. Na jejím okraji stojí kaple Božského srdce Páně, obklopená hřbitovem a kolumbáriem. Naše církev byla v Ježkovicích založena v roce 1921.
Bohoslužby a obřady se konaly ve školní budově. Ve válečném čase byla kaple postavena občany

Rok 1979 byl momentem, kdy obec zřídila obřadní síň ve třídě, kde se konaly bohoslužby. Díky ochotě místního administrátora římskokatolické církve a tehdejší farářky Zdenky Rydvalové se po třicet roků v příkladném, ekumenické souladu konají bohoslužby v kapli. Za což patří dík římskokatolickému farnímu úřadu, obecnímu úřadu za vzornou péči o objekt kaple a samozřejmě místním věřícím obou církví, kteří pečují oběžný provoz. S nadějí vyhlížíme nové impulzy a obnovu. Těšíme se na každého, kdo k nám najde cestu.
Pravidelné bohoslužby se zde konají:
Každou  1., 3. a 5. neděli v měsíci ve 15:45 hodin.
Sváteční bohoslužby:
Štědrý den 24.12. ve 20:30 hodin, Nový rok 1.1., Popeleční středa, Velký pátek, Velikonoční neděle, Svatý Duch, M.J.Hus, Dušičky vždy ve 15:45 hodin.
Májové bohoslužby jsou každou květnovou středu v 18:15 hodin.
Setkávání na biblických hodinách pro dospělé a náboženství pro děti se dozvíte v oznámeních při bohoslužbách či dotazem u bratra faráře.

Správce kaple:
Marie Tomášková, Ježkovice čp.46

RUPRECHTOV:


Obec 17 km od Vyškova s větrným mlýnem na Drahanské vrchovině. V jejím středu stojí budova staré školy , nyní objekt obecního úřadu. Naše církev byla v Ruprechtově založena v roce 1921.
Bohoslužby a obřady se konaly celou dobu ve staré školní budově. Zde byla zřízena pro potřeby církve stálá bohoslužebná síň se stolem páně, kazatelnou a vším potřebným vybavením. O svátcích se konaly bohoslužby v sále místní sokolovny, protože v minulých časech byla třetina obyvatel obce našeho vyznání. Tradiční Husovy slavnosti se účastnilo až 1.200 lidí. V roce 1938 už byly shromážděny cihly na budoucí Husův sbor s ozdravovnou v Ruprechtově. Kousek od tehdy též zahájené stavby římskokatolického kostela sv. Václava. Ve válečném čase byla akce zastavena, Ruprechtov měl být vysídlen, tak jako okolní obce a sloužit potřebám Wermachtu. Katolický kostel byl dokončen po válce, náš sbor však ne. Zajímavostí je, že celých 90. let, i v době totality, mohly být konány bohoslužby a obřady na místním národním výboru. Díky všem co se o to zasloužili. S nadějí vyhlížíme nové možnosti a obnovu husitské církve v naší obci . Těšíme se na každého, kdo k nám najde cestu.
Pravidelné bohoslužby se zde konají:
Každou  2. a 4.. neděli v měsíci ve 18:00 hodin.
Sváteční bohoslužby:
Štědrý den 24.12. v 8:30 , Nový rok 1.1., Velký pátek, Velikonoční neděle, Svatý Duch, M.J.Hus, Dušičky vždy ve 18:00 hodin.
Setkávání na biblických hodinách pro dospělé a náboženství pro děti se dozvíte v oznámeních při bohoslužbách či dotazem u bratra faráře.

Správce sboru:
Jaromíra Tomková, Ruprechtov  čp.186

RAČICE:


Z dálky viditelné věže račického zámku nás zvou do malebného údolí k návštěvě.  Ve  středu obce stojí budova bývalé fary , nyní  obchodu s textilem. Pod ní se nachází dětské hřiště a po schodišti vystoupáte do Sboru Páně. Naše církev byla v Račicích založena v roce 1921.
Bohoslužby a obřady se konaly celou dobu ve školní budově. O svátcích se konaly bohoslužby v sále místní sokolovny, vždyť výrazní místní sokolové, rodina Hudcova byly členy naší církve. Známý olympijský vítěz Alois Hudec byl místním farníkem a odchovancem faráře Augustina Junglinga. Po vyhoštění ze školy v roce 1975 nemohly být konány bohoslužby a obřady. Věřící tak jezdili do vyškovského sboru. V roce 2001 byla naše církev v Račicích obnovena. Po různých provizoriích díky vstřícnosti obecního úřadu byla nám svěřena bývalá klubovna svazarmu a přebudována na Sbor Páně. Díky všem co se o to zasloužili. S nadějí vyhlížíme nové možnosti a obnovu husitské církve v naší obci . Těšíme se na každého, kdo k nám najde cestu.
Pravidelné bohoslužby se zde konají:
Každou  neděli v měsíci ve 17:00 hodin.
Sváteční bohoslužby:
Štědrý den 24.12. v 9:30 , Popeleční středa ve 14:30 hodin, Nový rok 1.1., Velký pátek, Velikonoční neděle, Svatý Duch, M.J.Hus, Dušičky vždy v 17:00 hodin.
Setkávání na biblických hodinách pro dospělé a náboženství pro děti se dozvíte v oznámeních při bohoslužbách či dotazem u bratra faráře.

Správce sboru:
Anna Spisarová, Račice čp.165

ŠVÁBENICE:


Z dálky viditelná věž švábenického římskokatolického kostela vévodí této hanácké obci.  Ve  středu obce stojí budova obecního úřadu. Naše církev byla ve Švábenicích založena v roce 1923.
Bohoslužby a obřady se konaly celou dobu ve školní budově a v sále „na Lapači“. O svátcích se konaly bohoslužby v sále místní sokolovně.  Po vyhoštění ze školy v roce 1970 nemohly být zde konány bohoslužby a obřady. Věřící tak jezdili do ivanovického Husova sboru. V roce 2002 byla naše církev ve Švábenicích obnovena. Díky všem co se o to zasloužili. S nadějí hledáme nové možnosti a obnovu husitské církve v naší obci . Těšíme se na každého, kdo k nám najde cestu.
Pravidelné bohoslužby se zde konají:
Každou  1.neděli v měsíci v 18:30 hodin.
Sváteční bohoslužby:
Štědrý den 24.12. v 11:00 , Nový rok 1.1., Velikonoční neděle, Svatý Duch, M.J.Hus, Dušičky vždy v 18:30 hodin.

Správce sboru:
Božena Cupáková, Švábenice čp. 106

IVANOVICE NA HANÉ


Setkáváme se v bývalé židovské části, nyní středu města samotného. Náš kostel-sbor byl původně židovskou synagogou. Jako templ sloužil nejméně 180 let. Jeho historie kopíruje se vším život ivanovických židů. Jejich vzestup i stěhování do větších měst. Naše církev byla v Ivanovicích na Hané  a okolí založena v roce 1922. Bohoslužby a obřady se konaly v budově sokolovny. V roce 1929 se Ivanovice na Hané staly samostanou farností s dvaceti přifařenými obcemi. Válkou zničenou budovu templu koupila naše náboženská obec církve československé husitské v roce 1946. Proběhla náročná adaptace a přestavba. Dne 2. července 1952 byla budova Husova sboru slavnostně posvěcena Božím slovem tehdejším brněnským biskupem Václavem Janotou  a slouží svému účelu do dnes.  Za výrazné pomoci farnosti je sbor od roku 2001 celkově opravován. Těšíme se na každého, kdo k nám zavítá.
Pravidelné bohoslužby se zde konají:
Nepravidelně podle ohlášení.
FARNÍ BUDOVA:
V Ivanovicíchna Hané  byla z roku 1935. Pro stále menší společenství věřících byla nakonec v roce 1980 prodána.
Správce sboru:
Božena Cupáková, Švábenice čp. 106

DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI VYŠKOV:
Od 1921 do 1925 duchovní přicházeli z Brna a okolí. Jáhen, bratr řídící učitel F. Kauer, působil v Ruprechtově. V Olšanech a Rousínově pomáhal jáhen, bratr řídící učitel F. Hloušek ze Křtin.
V roce 1925 a 1926 byl jáhnem Jan Vendolský
Od 1926 do 1928 byl farářem Karel Pavlinec
V létech 1929 až 1931 byl farářem Alois Trégler /autor zpívaného vyznání víry, píseň č.1 /
Od 1931 do 1934 byl farářem Vladimír Nermut
Od 1934 do 1943 byl farářem Augustin Jungling
Od 1943 do 1951 byl farářem Pavlíček
Od 1951 do 1961 byl farářem Václav Váňa
Od 1961 do 1965 byl farářem Ladislav Kopecký
Od 1965 do 1977 byl farářem Ladislav Hradil
1977 až 1978 administrátor farář Ludvík Vítoslavský z Bučovic
Od 1978 až 1986 byla farářkou Zdenka Rydvalová
1986 administrátorkou farářka Petra Vítková z Brna Černovic
1987 administrátorkou farářka Světluše Košíčková z Prostějova
Od 1988 do 1995 administrátorkou farářka Jana Chaloupková z Morkovic
za pomoci farářky Petry Vítkové z Brna Černovic
Od 1995 až 1997 byl farářem Miloslav Hargaš
Od 1997 do 1999 administrátorkou farářka Jana Chaloupková z Kroměříže
Od 1999 do 2000 byl farářem Alan Leier
2001 administrátorkou farářka Jana Chaloupková z Kroměříže
Od 2001 je administrátorem farář Martin Kopecký z Blanska dosud.

POMOCNÍ DUCHOVNÍ:
Ve dvacátých a třicátých letech to byl jáhen B. Kavan působící v Ruprechtově a Račicích.
Od  1955 do 1961 kněží pro Rousínov a Olšany  byli Milan Chaloupka a Leopold Dvořáček
Od 1988 pomáhaly z okolních kněží administrátorce Petra Vítková, Miluška Bednaříková,
Anna Štěpánková a další.
Od 1999 byl kazatelem a jáhnem pro Ruprechtov a Ježkovice Martin Kopecký z Blanska.