Základem života ve farnosti jsou pravidelné nedělní bohoslužby s liturgií Dr. Karla Farského. Rádi se setkáme, vidíme jedem druhého a společně chválíme Hospodina. Bohoslužba má dva vrcholy – zvěstování biblického poselství Božího slova a zpřítomnění Krista jako živého Pána církve a skrytého Pána dějin ve společenství při Večeři Páně. Život člověka má svá krásná tajemství, které jsou jeho kořením a činí jej krásným a milým. Mezi ně, bezesporu patří, umět krásně i plně prožít den sváteční-neděli. Zveme Vás, objevte tento dar.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:


VE VYŠKOVĚ:
Sbor Dr. Karla Farského, Masarykovo náměstí 13.
Každou 1.,3.,5. neděli v měsíci ve 14:15 hodin.

V ROUSÍNOVĚ:
Sbor Cyrila a Metoděje, Trávníky 7.
Každou 1.,3.,5. neděli v měsíci ve 13:00 hodin.

V JEŽKOVICÍCH:
Kaple Božského srdce Páně.
Každou 1.,3.,5. neděli v měsíci ve 15:45 hodin.

V RUPRECHTOVĚ:
Obřadní síň obecního úřadu.
Každou 2. a 4. neděli v měsíci v 18:00 hodin.

V RAČICÍCH:
Sbor Páně, pod obchodem, kolem sboru je dětské hřiště.
Každou neděli v měsíci v 17:00 hodin.

VE ŠVÁBENICÍCH:
Obřadní síň obecního úřadu.
Každou 1. neděli v měsíci v 18:30 hodin.

V IVANOVICÍCH NA HANÉ:
Husův sbor, náměstí u radnice.
Příležitostně, naleznete v aktualitách.

Program svátečních bohoslužeb naleznete vždy v aktualitách.